برچسب: بهترین وانت

جایزه بهترین وانت و بهترین شاسی بلند سال در اختیار فورد
فورد ماوریک جایزه بهترین وانت سال و فورد بهترین شاسی بلند سال شدند. جایزه بهترین خودروی سواری سال هم به سیویک جمع و جور هوندا رسید که در سال 2021 تغییرشکل کامل داده و از نو طراحی شده است. 50 خبرنگار خودرونویس از آمریک ...