برچسب: بودجه ۱۴۰۱

عدم تغییر حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۱
محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در نشست شورای شهرستان کرمان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به تناسب ظرفیت و پتانسیل منطقه خود به دنبال طرح‌های اقتصادی بروند اظهار داشت: شهرداری‌های بزرگ، انتشار اوراق را در اختیار دارند و م ...
عدم تغییر قیمت بنزین در بودجه ۱۴۰۱
احمد مرادی با اشاره به برخی از نقاط قوت لایحه بودجه سال 1401، بیان کرد: لایحه بودجه سال 1401 بر اساس تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور به مجلس تحویل داده شد و اکنون مراحل بررسی آن بر اساس آئین نامه داخلی مجلس در حال طی ...
بررسی واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۱
از آن سو اما مصوبه آزاد‌سازی واردات خودرو در قبال صادرات نیز به سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام خورد و شورای نگهبان هم با وجود اینکه سخنگوی این شورا اعلام کرد ابهامات و ایراداتش رفع شده، آن را به مجل ...