برچسب: بومی سازی قطعه خودرو

بومی سازی چند قطعه خودرو در کروز
مدیر واحد تحقیق و نوآوری شرکت صنایع تولیدی کروز، اسامی قطعاتی که امسال در این شرکت قطعه سازی بومی می شود را اعلام کرد. حدود 10 سال است که مرکز تحقیق و توسعه در شرکت صنایع تولیدی کروز شکل گرفته است و در زمینه الکترونیک ...