برچسب: بیمه ایران

کارشناسی خسارت خودرو در بیمه ایران به طور الکترونیکی انجام می‌شود
کارشناسی تعیین خسارت خودرو در شعب تخصصی پرداخت خسارت خودرو بیمه ایران در تهران بزرگ و بعضی استان‌ها با استفاده از اپلیکیشن کارشناسی الکترونیک خسارت و به طور دیجیتالی و الکترونیکی انجام می‌شود. ...