برچسب: بیمه تکمیلی رانندگان

تعیین تکلیف بیمه تکمیلی رانندگان تا آخر خرداد
به نقل از صداوسیما، مهرداد حمداللهی افزود : قرارداد رانندگان با کانون شرکت ها بوده و سازمان راهداری فقط نقش سیاست گذاری را برعهده دارد و چندین سال است مشکل میان کانون شرکت ها، کانون رانندگان و بیمه وجود دارد و تعدادی از ...