برچسب: بیمه رانندگان تاکسی

مدیر اداره رفاه تاکسیرانی پایتخت گفت: تاکسیرانان تنها مجاز به استفاده از یکی از شرکت‌های بیمه تکمیلی هستند و می‌توانند اسامی اعضای خانواده خود را نیز ثبت کنند. مریم قلی زاده درباره جزئیات بیمه درمان تکمیلی ر ...
طبق قانون سازمان تامین اجتماعی تمام رانندگان وسایل حمل و نقل بین شهری مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند، اما تاکنون ۱۵ هزار راننده نتواستند خود را بیمه کنند. ...