برچسب: تابلوخوان جاده

اولین سامانه سخنگوی تابلوخوان جاده در کشور
رضا میراب زاده اظهار کرد: برای نخستین بار در کشور سامانه سخنگوی تابلوخوان جاده و راهبری خودرو توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان رونمایی شد. وی افزود: این طرح از سوی اداره کل راهداری خوزستان به عنوان کارف ...