برچسب: تامین ۵۰ میلیون قطعه

تامین ۵۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۰ توسط کروز
تولید، تقویت اقتصاد بومی و توجه به توانمندی های داخلی به مدت یک دهه است که جزء شعارهای هر ساله رهبر معظم انقلاب اسلامی است که حکایت از نگاه دقیق معظم له به این بخش دارد. در سال هایی که کشور با شدیدترین تحریم های ظالمانه ...