برچسب: تاکسیران ها

فشار به تاکسیران ها با مالیات عوارض شماره گذاری خودرو
مهدی اسماعیل بگی با اشاره به این نکته افزود: طبق استاندارد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور تنها خودروهای پژو405 دوگانه‌سوز و سمند EF7 پایه‌گازسوز موجود در سبد تولیدات گروه خودروسازی ایران‌خودرو مجوز شماره گذاری ب ...