برچسب: تاکسی رانی

بروزرسانی در: یکشنبه 27 بهمن 98 ساعت 13:49
جزئیات بسته‌های معیشتی رانندگان تاکسی
معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به گستردگی جامعه شورایی کشور و وجود بیش از ۱۲۰ هزار عضو در آن و تاکید بر لزوم نظارت سیستمی بر شوراها، از رونمایی اولین سامانه نظارتی شوراها در کشور در آینده نزدیک خبر داد. ...
پاسکاری نوسازی تاکسی‌های فرسوده بین خودروسازان و بانک‌ها
نوسازی تاکسی‌های فرسوده همچنان بین خودروسازان و بانک‌ها پاسکاری می‌شود. خودروسازان از یک طرف وعده می‌دهند که ۱۰ هزار تاکسی نوسازی می‌شود و از آن طرف، در این سه ماه تنها ۱۵۰ دستگاه تاکسی به مرحله نوسازی رسیده است!       ...