برچسب: تاکسی سورن

ورود سمند سورن به ناوگان بین‌ شهری
نایب رییس هیات مدیره ایران خودرو در مراسم امضای این قرارداد گفت: گروه صنعتی ایران خودرو در تمام حوزه های حمل و نقل اعم از درون شهری، برون شهری، حمل و نقل باری و مسافری طرح‌های مختلف کوتاه و بلندمدت را در دستور کار قرار د ...