برچسب: تایر‌های دوچرخه

افزایش کیفیت تایر‌های دوچرخه با نانو کامپوزیت
به نقل از صداو سیما، این ماشین‌های کوچک از گلبول‌های سفید خون به نام نوتروفیل (neutrophils) ساخته شده‌اند و قرار است انقلابی در علم پزشکی ایجاد کنند. این ربات‌های کوچک "نوتروبات‌ها" (neutrobots) نام دارند و می‌توانند دا ...