برچسب: تبخیر بنزین

تبخیر بنزین دلیل کاهش فرآورده تحویلی به جایگاه‌ های سوخت
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: به علت مصرف بالای بنزین، دمای ایده آل بارگیری فرآورده از انبار‌های بنزین رعایت نمی‌شود و انتقال بنزین با دمای بالا به جایگاه‌های سوخت، منجر به تبخیر و کسری آن تا رسیدن به جایگاه‌های سوخت ...
طرح کهاب برای جلوگیری از تبخیر بنزین هنوز اجرا نشده است
به نقل از صداوسیما، نخستین مصوبه برای جلوگیری از تبخیر بنزین در سال 1387 کلید خورد، اما در مرداد 1399 با اصلاح ماده 16 قانون هوای پاک عملیاتی شد. بر اساس این مصوبه شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه داران ملزم به اجرای ...