برچسب: تبدیل انتقادها

تبدیل انتقادها به بزرگترین دستاوردها توسط سایپا
سایپای نوین، در راستای اصلاح نگاه عموم جامعه به رویداد های منفی صنعت خودرو طی سال های گذشته قدم های بزرگی را برداشته و دستاورد های این تفکر هم اکنون و به صورت گسترده در جامعه قابل مشاهده است. ایمنی، تاخیر در تحویل، تو ...