برچسب: تحقیق و توسعه خودروهای برقی

برنامه تحقیق و توسعه خودروهای برقی در کروز
در حدود 10سال است که مرکز تحقیق و توسعه در شرکت صنایع تولیدی کروز شکل گرفته است و در زمینه الکترونیک خودرو فعالیت دارد. به مروز زمان با کسب دانش، به توانایی ایده پردازی، طراحی و تولید قطعات خودرو همگام با دانش روز دنیا ...