برچسب: تحویل خودروهای تسلا

رکورد تحویل خودروهای تسلا
شرکت خودروسازی تسلا 310 هزار و 48 دستگاه خودرو را در سه ماه سال 2022 تحویل داد که نسبت به سه ماهه قبل از آن افزایش اندکی داشت و نسبت به سال قبل 68 درصد افزایش یافته است. بر اساس داده‌های رفینیتیو، وال‌استریت انتظار تحو ...