برچسب: تخلف کروز

تخلف ۳۴ هزار میلیارد تومانی شرکت کروز
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز روز شنبه هفته جاری در شعبه 4 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. 29 تیر 1393 سومین گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازی در جلسه علنی در مجلس قرائت شد فقط چند ...