برچسب: تردد تاکسی‌ کاربراتوری

تردد تاکسی‌ کاربراتوری از امسال ممنوع است
سید علی محتشمی پور در مورد ممنوعیت تردد تاکسی های کاربراتوری از ابتدای سال 1401 گفت:  بر اساس آیین نامه ماده 8 قانون هوای پاک که شرایط و ملاک فرسودگی در آن قید شده است، از ابتدای سال 1401 برابر الزامات قانونی از تردد ه ...