برچسب: تردد موتورسیکلت سنگین

ممنوعیت تردد موتورسیکلت سنگین در شهر تهران
سرهنگ محمد رازقی در برنامه زنده شهر امن در استودیو پلیس پایتخت درباره تخلف تردد موتورسیکلت‌های سنگین در سطح معابر شهر تهران اظهار کرد: تردد موتورسیکلت سنگین در سطح شهر تهران ممنوع است و به هیچ عنوان اجازه تردد در معابر ع ...