برچسب: تردد کامیون فرسوده

تردد ۴۸۰ هزار کامیون فرسوده در جاده‌ های کشور
صنعت کشور پس از انقلاب اسلامی در ریل توسعه قرار گرفت، گزارش و رسیده‌هایی که از صنعت تولیدی کشور به گوش میرسد نشان دهنده اجرایی نمودن جمله " ما میتوانیم " به معنای واقعی است. بنابراین صنعت تولید کشور نیازمند حمایت جدی اس ...