برچسب: ترمینال

تأمین زندگی و معشیت رانندگان وسایل نقلیه سنگین از جمله رانندگان اتوبوس برون شهری از جمله مواردی است که از اهمیت زیادی برخوردار است، چون این رانندگان ساعت‌های طولانی بدور از خانه و خانواده خود مسیرهای طولانی را ...