برچسب: تصادف زنجیره‌

بررسی تصادف زنجیره‌ای بهبهان به درخواست وزیر صمت
وزیر صمت پس از گذشت 8 روز از حادثه تصادف بهبهان با اخذ گزارش اولیه فنی، در نامه‌هایی جداگانه به وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیات عامل ایدرو، خواستار بررسی دقیق این حادثه شد. با گذشت 8 روز از حادثه تصادف زنجیره‌ای خودروها ...