برچسب: تعاونی تامین نیاز قطعه سازان

شروع فعالیت تعاونی تامین نیاز قطعه سازان
همزمان با برگزاری نخستین مجمع شرکت تعاونی تامین نیاز قطعه سازان خودرو، اعضای هیات مدیره این مجموعه جدید معرفی و شرکت تعاونی تامین نیاز قطعه سازان خودرو فعالیت خود را به صورت رسمی اغاز کرد. در نخستین مجمع شرکت تعاونی ت ...