برچسب: تعمیرگاه و پارکینگ

۲۹ عادت های اشتباه در نگهداری خودرو
یک فرد به طور متوسط سالانه 20 هزار کیلومتر طی می کند. در طول این این 20 هزار کیلومتر اگر بعضی از مسائل خیلی ساده یا کوچک را نادیده بگیرید، یا در راه می مانید یا راهی تعمیرگاه می شوید. هر چند رفتن به تعمیرگاه در طور زند ...
طلب انعام از طرف کارگران کارواش غیرقانونی است
با وجود این‌ که رییس اتحادیه تعمیرگاه و پارکینگ تهران طلب انعام از طرف کارگران کارواش را غیرقانونی دانسته و در کنار آن هزینه پارکینگ‌های تهران را ارزان‌تر از واقعیت سطح شهر ذکر می‌کند که خیلی از کارگران کارواش‌ها از متقا ...