برچسب: تقاضای خرید

تقاضای برای خودرو های خارجی وجود ندارد
خودروهای خارجی همچنان بدون مشتری هستند. نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو می‌گوید: با توجه به نوسان قیمت ارز خودروهای خارجی گران نشده و تقاضایی برای این خودروها در بازار وجود ندارد. در هفته چهارم بهمن ماه قیمت ...
نیاز  کشور به خودرو چقدر است؟
وزیر صمت یکشنبه شب با حضوردر برنامه پایش شبکه یک سیما بیان کرد که اگر بخواهیم خودرو‌های فرسوده را از رده خارج کنیم نیاز کشور به خودرو از رقم 2 میلیون دستگاه بیشتر خواهد شد. اظهارات علیرضا رزم حسینی در شرایطی است که برخی ...