برچسب: تهسیلات ارزی

خبری از پرداخت تسهیلات ارزی نیست
در وضعیتی که بخش ریالی تسهیلات مصوب ستاد اقتصاد مقاومتی توسط شبکه بانکی در اختیار زنجیره خودروسازی قرار گرفته است، ولی هنوز خبری از پرداخت بخش ارزی این تسهیلات نیست. ...