برچسب: تولید خودرو در ۱۴۰۱

رشد تولید خودرو در ۱۴۰۱ امکان پذیر است؟
طی 3سال تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد کشور، تولید خودرو به واسطه کمبود نقدینگی، عدم‌تامین قطعات داخلی و خارجی و خروج شرکای بین‌المللی، با افت چشمگیری همراه شد. آمارهای تولید و بررسی وضعیت خودروسازی کشور نشان می‌دهد ...