برچسب: تولید کروز

شرکت کروز پس از دادگاه؛ تولید متوقف نمی‌شود
مدیرعامل کروز با اشاره به برگزاری دادگاه کروز و امیدواری برای رفع اتهامات وارده، از نبود هیچ مشکلی در روند تولیدات این شرکت خبر داد و گفت: 12 هزار پرسنل ما به عنوان رزمندگان جهاد مقدس در سه کارخانه به صورت سه شیفت فعالیت ...