برچسب: جایگاه‌های سوخت

رهگیری کارت‌های به جا مانده در جایگاه‌های سوخت
اسدالله قلیزاده رئیس صنف جایگاه‌های سوخت کشور در مورد شیوه رهگیری کارت‌های به جا مانده در جایگاه‌های سوخت بیان کرد: اغلب مردم برای رهگیری کارت‌های سوخت جامانده در جایگاه‌ها به صورت سنتی عمل می‌کنند و این باعث طولانی شدن ...
در شرایط فعلی بنزین سوپر بزنیم یا نه؟
نزدیک به 3 ماه است که بنزین سوپر در بعضی جایگاه‌های سوخت سراسر کشور با کمبود رو به رو شده است و خیلی از جایگاه‌ها بنزین سوپر عرضه نمی‌کنند. موضوعی که بررسی لایه های پنهان آن نشان می‌دهد معلول مصرف بالای سوخت است و با وجو ...