برچسب: جرم

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
ماشین شویی در کنار خیابان جرم محسوب می شود!
معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه شش با ذکر اینکه ماشین شویی در کنار خیابان جرم محسوب می شود، گفت: باید تمام عوامل دست در دست هم داده تا با مطالبه عمومی یکی از خیابان های قدیمی تهران را از دست ماشین شورها رهایی ب ...