برچسب: پاسخگویی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:35
در روزهای گذشته خیلی از رسانه‌ها و مردم در انتظار تکمیل خبری بودند که یکشنبه گذشته با تأیید و تکذیب‌های بعضی نمایندگان مجلس و حتی وزارت صمت رو به رو شد. ...