برچسب: پایداری خودرو

بروزرسانی در: سه شنبه 7 دی 00 ساعت 22:22
سیستم های پایداری خودرو به مجموعه ای از تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی اطلاق می شود که وظیفه ی آنها حفظ پایداری خودرو می باشد ( هنگام رانندگی مخصوصا در پیچ ها و هنگام ترمز گرفتن ، شتاب گرفتن و روی سطوح لغزنده). س ...