برچسب: پدر صنعت کامیون

بروزرسانی در: شنبه 12 مرداد 98 ساعت 17:51
اصغر قندچی که امروز برند عظیم ساخته شده به دست او تبدیل به گروه «سایپا دیزل» شده و هزاران نفر در کارخانه‌های متصل به آن مشغول به کارند که بود و چگونه توانست صنعت کامیون‌سازی ایران را متحول کند که با عنوان «پدر ...