برچسب: پرداخت عوارض الکترونیکی

بروزرسانی در: چهارشنبه 5 تیر 98 ساعت 21:21
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، بعد از آغاز به کار طرح پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی در چهار آزادراه دولتی، از پیمایشی شدن محاسبه عوارض آزادراهی بر اساس میزان رفت و آمد انجام شده هر خود ...