برچسب: پرداخت پمپ بنزین

بروزرسانی در: شنبه 20 آذر 00 ساعت 13:56
اسدالله قلی زاده با بیان اینکه با هماهنگیهای انجام شده و اطلاع رسانی خوب رسانه‌ها کمترین مشکل را شاهد بودیم ادامه داد: درحال حاضر شرایط همه جایگاه‌ها روال عادی دارد و در پرداخت ها نیز با مشکل مواجه نیستیم. ب ...