برچسب: پشت پرده واردات خودرو

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: من به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس و رئیس ستاد صنعت و معدن آقای رئیسی نمی دانم چه کسانی نمی گذارند و در برابر واردات خودرو مقاومت می کنند؟ عزت اله اکبری تالارپشتی در مراسم ...