برچسب: پلاسکوکار

محمد هاشمی خواه با بیان مطلب فوق افزود: بر اساس سیاست های جدید گروه خودرو سازی سایپا  شرکت پلاسکوکارسایپا در سال جاری با حضور مستمر در عرصه نمایشگاهی نسبت به سال گذشته توانسته مسیر خوبی را در توسعه کسب و کار در ...