برچسب: پلاک تاریخی

با مصوبه جدید هیأت وزیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه شناسایی و صیانت از خودروهای نقلیه تاریخی، صدور ۱۰ روزه شناسنامه مالکیت و پلاک تاریخی، تسهیل تردد در معابر عمومی و همچنین معافیت وسیله‌های نقلیه دارای پلاک تار ...