برچسب: پلاک تهران

ممنوع شدن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی پلاک شهرستان در تهران، بازار سیاهی برای تعویض پلاک خودرو به وجود آورده است. ...