برچسب: پلتفرم‌های فعلی

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
اولویت خودروسازان باید توسعه پلتفرم‌های فعلی باشد
در روزهای بعد از برجام، درست زمانی که خودروسازان جهانی وارد کشور شدند و مذاکرات رنگ و بوی جدی به خود گرفت کارشناسان به خودروسازان هشدار دادند که هر گونه همکاری منوط به داخلی سازی باشد و به جای اینکه ما واردکننده خودروهای ...