برچسب: پلیس امنیت اقتصادی

بررسی پرونده کامیون های دپو شده در پلیس امنیت اقتصادی
مهرداد جمال ارونقی مهاون فنی گمرک در پی درخواست کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدگی به آخرین وضعیت واردات و ترخیص کامیون‌های کارکرده، طی نامه‌ای به نصر الله پژمانفر، نایب رئیس اول کمیسیون اصل 90 مجلس، اعلام ک ...