برچسب: پیام نوروزی

پیام نوروزی مدیرعامل سایپا
نام‌گذاری سال جدید با عنوان رونق تولید از طرف رهبر معظم انقلاب و همچنین تاکید رئیس جمهور محترم بر تولید و اشتغال برای جوانان، انگیزه‌ای مضاعف به جهادگران سنگر تولید در شرکت خودروسازی سایپا خواهد بخشید ...