برچسب: پیشرانه ME16

عرضه شاهین و P90 با پیشرانه ME16 سایپا
پس از مشکلاتی که در خصوص ضعف پیشرانه سایپا شاهین به وجود آمد و سایپا را به همکاری مشترک در حوزه موتور با گروه صنعتی ایران خودرو سوق داد، مگا موتور زیرمجموعه گروه خودروسازی سایپا دست به کار شد تا نیاز سایپا به یک پیشرانه ...