برچسب: پیش خریدکنندگان

مصوبه جدید شورای رقابت به نفع پیش خریدکنندگان خودرو
شورای رقابت مصوبه ای جدید به نفع متقاضیان پیش خرید خودرو صادر کرد که بر اساس آن و در هنگام پیش پرداخت، نسبت پیش پرداخت به کل قیمت کارخانه خودرو، به عنوان سهم پرداخت شده مشتری هنگام دریافت خودرو محسوب خواهد شد. شورای رقا ...