برچسب: پی 90

پس از آغاز تحریم های ظالمانه آمریکا علیه صنعت خودرو ایران، شاهد عدم ادامه همکاری شرکای خارجی خودروسازان ایرانی بودیم. حال‌ پس از مدتی شرکت خودروسازی سایپا بدون حضور کمپانی رنو در ایران و با اتکا بر دانش بومی، خ ...