برچسب: 15 لیتر بنزین

بروزرسانی در: سه شنبه 7 دی 00 ساعت 15:07
وزیر نفت گفت: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یکسال در ایران اقامت داشته باشند، برحسب کارت ملی ۱۵ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد. وزیر نفت افزود: به تمامی افراد چه صاحب خودرو باشند یا نه و یکسا ...