برچسب: 3 میلیون خودرو

قطعه سازان نمی‌توانند  برای ۳ میلیون خودرو قطعات تولید کنند
«آینده پژوهی»، در حقیقت بررسی و تحلیل روندها و اتفاقات گذشته و کنونی و از طرف دیگر دستیابی به پیش بینی ها و سناریوهای احتمالی در سال های آینده، در صورت تداوم روند گذشته و فعلی است. در جدیدترین تحولات مرتبط با صنعت خود ...