برچسب: 700 میلیارد

بروزرسانی در: جمعه 18 آبان 97 ساعت 00:36
مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا از آمادگی برای واگذاری قطعه سازی زیرمجموعه این گروه خبر داد و گفت: استراتژی شرکت خودروسازی سایپا خالی شدن از قطعه سازی است و اگرچه قصد نداریم چوب حراج به دارایی‌های خود بزنیم ولی ق ...