برچسب: 8 دستور رئیس جمهور

اجرای ۸ دستور رئیس جمهور در سایپا
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در آخرین روزهای سال 1400 با حضور در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا از نزدیک از دستاوردها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی این شرکت در زمینه طراحی و ساخت محصولات جدید بر روی پلت فرم های سایپا و بر ...