برچسب: DMC-12

این دلورین به لطف پیشرانه شورولت به سریع‌ترین دلورین تاریخ تبدیل شده است. دلورین، ستاره آینده‌نگرانه هالیوود، با وجود ظاهر سریع و حتی دلربایش در بخش عملکرد ضعف شدیدی دارد. «تیموتی موسری» یک دستگاه DMC-12 را در ...